Hopp til hovedinnhold
Ethical Leadership in Business 2018
Ethical Leadership in Business 2018

Kjerneideer

Starte med seg selv

Tilnærming:

I erkjennelsen av at mennesket har kommet til kort overfor noen av vår tids største utfordringer, peker IofC på stillheten som en kilde til innsikt og inspirasjon. I stillheten kan mennesker oppdage nye sammenhenger og tydeligere se hvordan en best kan bruke livet. Avhengig av personlig ståsted blir stillheten en mulighet til å la seg lede av Gud, samvittigheten eller sin indre stemme. IofCs åpne fellesskap på tvers av forskjeller i kultur og livssyn, byr samtidig på en sjanse til å utvikle forståelsen av andre og til å vokse selv. 

Vår tilnærming til samfunnsendring:

Starte med seg selv

Et ærlig blikk på ens egne motiver og oppførsel er ofte starten på personlig transformasjon. Kulturelle og religiøse tradisjoner over hele verden tilbyr moralske standarder som veiledere for individ- og fellesskapsliv. Av disse trekker IofC frem absolutt ærlighet, uselviskhet, kjærlighet og renhet i hjertet og handlingen som praktiske tester for motiver og daglige handlinger.

Lytte til andre

Ærlig og åpen samtale, med vilje til å forstå og se den andre, bygger broer av tillit på tvers av motsetninger. Den som kjenner seg selv kan lettere identifisere seg med andre. Dette åpner for forsoning og samarbeid.

Målrettet handling. Gjennom enkeltmennesker og felles innsats vil vi:

  • fremme fred og forståelse der det er konflikt

  • bygge broer av tillit mellom samfunn og nasjoner

  • fremme åpenhet, rettferdighet og en etisk og bærekraftig økonomi

  • utruste mennesker til å lede med integritet, uselviskhet og handlekraft

Stillestund

Stillestund kan også praktiseres som et verktøy i IofCs aktiviteter. Her kan stillestund foregå i en gruppe, enten før eller etter en aktivitet. Deling av tankene som kommer, deles innenfor trygge rammer med andre i gruppen. 

Initiatives of Change International

Initiatives of Change International er en forening som ble innlemmet i 2002 under sveitsisk lov som samler IofCs nasjonale foreninger og internasjonale programmer. Medlemsorganene forplikter seg til å handle i samsvar med grunnloven og bevegelsens prinsipper. I alle andre henseender er de autonome. Initiatives of Change International er en non-profit forening, uavhengig av alle politiske, religiøse eller økonomiske enheter eller organisasjoner. Der det er hensiktsmessig, samarbeider det med andre som jobber for endring.

Frank Buchman with Anton Storch, Minister of labour, Germany
Opprinnelse

Initiatives of Change vokste ut av arbeidet til Frank Buchman (1878–1961), en amerikansk luthersk minister. Buchman bekreftet at det er en guddommelig hensikt for verden og alle i den, og demonstrerte sammenhengen mellom tro og endring i samfunnet. Over år utvidet hans oppsøkende rekkevidde til å omfatte mennesker av forskjellige religioner og ingen. På 1920-tallet ble arbeidet hans kjent som Oxford Group og ble i 1938 kalt Moral Re-Armament (MRA).

For A New World
Historier om liv endret seg

Et nettarkiv over historien til Moral Re-Armament (MRA)/Initiatives of Change (IofC).