Hopp til hovedinnhold

VI BYGGER TILLIT PÅ TVERS AV SKILLENE I SAMFUNNET

News

Erfaringsutveksling mellom Norge og Sverige

News

Skolebesøk til Sophus: Et generasjonsmøte om andre verdenskrig

News

Julemarked: Samlet inn over 100.000 kroner

Julemarked 2022
News

De kjempet mot korrupsjon – hva nå?

News

Utforsk de fire absoluttene:

News

Næringslivet som verktøy for samfunnsendring

News

Åpne hjerter - åpne dører

60 people met in Helsinki
IofC Norge

Vi er en global bevegelse av mennesker med forskjellige kulturer og livssyn. Felles er overbevisningen om at endring i menneskenes motiver og handlinger er en forutsetning for dyptgående samfunnsendringer. For at verden skal bli et mer fredfult sted, tror vi på å starte med oss selv først. 

 

IOFC NORDIC GATHERING 2023
August 2-6, 2023
SYDALS, DENMARK

Theme: “Living together - across cultures”

Backdrop of the meeting hall
Engasjer deg!

Det er mange måter å bli med i Initiatives of Change. Frank Buchman, som startet det hele, pleide å si «det handler ikke om å få folk inn i en bevegelse – det handler om å få bevegelse inn i folk.» Det gjelder også i dag. 

VÅRE VERDIER

Vi tror et ærlig blikk på ens egne motiver og atferd er starten på global endring. IofC trekker frem fire verdier som sentrale i sitt arbeid: ærlighet, uselviskhet, renhet og kjærlighet 

VÅRT ARBEID I NORGE

Bygge broer i det flerkulturelle norge
DIALOG PÅ TVERS AV GENEREASJONER
BYGGE TILLIT I RELASJONENE ØST-VEST I EUROPA