Hopp til hovedinnhold

STARTE MED SEG SELV

Enkeltmennesket kan utgjøre en forskjell i kampen mellom ondt og godt.

 

STARTE MED SEG SELV

I erkjennelsen av at menneskets forståelse og tiltak har kommet til kort overfor noen av vår tids største utfordringer, peker IofC på stillheten som en kilde til innsikt og inspirasjon. I stillheten kan mennesker oppdage nye sammenhenger og tydeligere se hvordan en best kan bruke livet. Avhengig av personlig ståsted blir stillheten en mulighet til å la seg lede av Gud, samvittigheten eller sin indre stemme. IofCs åpne fellesskap på tvers av forskjeller i kultur og livssyn byr samtidig på en sjanse til å utvikle forståelsen av andre og å vokse selv. 

Integrert i IofCs arbeid er å:

Starte med seg selv. For å starte sin personlige utvikling er en ærlig vurdering av sine egne motiver og oppførsel ofte det første og viktigste steget. Ulike kulturer og tradisjoner rundt om i verden har nedfelt etiske standarder som leveregler for enkelte og samfunnet. IofC har sammenfattet denne fellesarven i standardene absolutt ærlighet, renhet, uselviskhet og kjærlighet som praktisk målestokk for egne motiver og handlinger. 

Lytte til andre. Ærlig og åpen samtale med vilje til å forstå og se den andre bygger broer av tillit på tvers av motsetninger. Den som kjenner seg selv kan lettere identifisere seg med andre. Dette åpner for forsoning og samarbeid.

Målrettet handling. Gjennom enkeltmennesker og felles innsats vil IofC:

  • fremme fred og forståelse der det er konflikt
  • bygge broer av tillit mellom samfunn og nasjoner
  • fremme åpenhet, rettferdighet og en etisk og bærekraftig økonomi
  • utruste mennesker til å lede med integritet, uselviskhet og handlekraft

Stillestund. Stillheten har lenge vært anerkjent og viktig verktøy for endring. Det er i stillheten vi kan få tilgang til indre visdom, samvittighetens stemme, det som mystikere har anerkjent som det guddommelige. Å lytte til denne stemmen kan gi inspirasjon og indre styrke til å bidra til å skape endring i samfunnet. 

Som praktisert av Frank Buchman, er stillheten en praktisk for å søke indre stillhet, skrive ned hver tanke for så å rette oppmerksomheten til den neste. Flere som er engasjerte i IofC sitter ofte i stillestund om morgenen for å søke veiledning, bli organisert og bli innstilt for dagen. 

Stillestund er også praktisert i IofCs aktiviteter. Her foregår stillestund i en gruppe, enten før eller etter en aktivitet er gjennomført. Tankene blir så delt med andre i gruppen i trygge omgivelser.