Hopp til hovedinnhold

Om oss

IofC Norge

Idé og formål

Begynne med seg

Ærlighet om egne motiver og praksis kan være første skritt mot en personlig endring. Kultur og religion har nedfelt etiske standarder som rettesnor for den enkelte og samfunnet. IofC har sammenfattet denne fellesarven i standardene absolutt ærlighet, renhet, uselviskhet og kjærlighet som praktisk målestokk for egne motiver og handling.

Lytte til andre

Ærlig og åpen samtale med vilje til å forstå og se den andre, bygger broer av tillit på tvers av motsetninger. Den som kjenner seg selv, kan lettere identifisere seg med andre. Dette åpner for forsoning og samarbeid.

Vår praksis

Gjennom enkeltmennesker og felles innsats vil IofC:

  • fremme fred og forståelse der det er konflikt
  • bygge broer av tillit mellom samfunn og nasjoner
  • fremme åpenhet, rettferdighet og en etisk og bærekraftig økonomi
IofC Norway
Oslo, Norway

Senter i Oslo brukes både til kontor, møter, samlinger, julemesse og innkvartering av gjester. Huset bebos av et vertskap av frivillige. Initiatives of Change er en bevegelse som drives frem av enkeltmenneskers engasjement og initiativ. Den formelle ledelsen av stiftelsen og dens økonomi ivaretas av stiftelsens styre.