Hopp til hovedinnhold

Møteplasser

IofC ønsker folk fra hele verden velkommen

Sentrene våre

IofC Norge
Sophus Lies

Sophus Lies gate 5 har vært det norske IofC-senteret i over 50 år. I 1964 gikk 300 mennesker i hele landet sammen om å kjøpe vertskapshuset til formål for IofC arbeid. I dag brukes Sophus til kontor, møter, samlinger, julemesse og innkvartering av gjester. Huset bebos av et vertskap av frivillige. 

International movement
Våre globale sentre

I tillegg til våre sentre i Norden, har vi mange andre sentre over hele verden.