Hopp til hovedinnhold

Det var som å lese syv romaner på tre dager

Konferansesenteret er omgitt av en fredfull atmosfære med lett tilgang til naturskjønne omgivelser og en vakker kystlinje. Naturen puster dypt og forblir uberørt av hastverket som pulserer i hjertene våre som mennesker.

Årets nordiske konferanse finner sted på Als i Danmark. Tema for de tre dagene det er konferanse er «living together across cultures», med tre ulike perspektiver for hver dag «-in the family, -between nations, -in the local communities».

ffwefwefwef

Den fredfulle atmosfæren har satt sitt preg på konferansen og sørger for at også deltakerne finner til naturens langsomme rytme, til tross for deres travle hverdager. Som en av deltakerne på konferansen utrykte det:

– På denne konferansen fantes det tilstrekkelig med tid – tid til samtaler, svømming, stillestunder, frokost, turer, sightseing, lek og moro.

Samtaler i «familiegrupper»

90 mennesker er til stede under årets konferanse, med aldersspenn fra null til 97 år. I løpet av dagene bruker de tid i tildelte «familiegrupper» for å snakke om egne liv, og i store fellessamlinger for å utforske fellesskapets oppdrag i møte med utfordringene samfunnet står i i dag.

For de fleste er tiden sammen med sine tildelte familiegrupper høydepunktet under konferansen.

– Hver morgen leser vi en inspirasjonstekst som blir etterfulgt av noen minutter med stillhet før vi deler tanker og refleksjoner rundt teksten vi har lest og spørsmålene knyttet til dagen, forteller Ragnhild Østmo fra Norge.

I Ragnhilds familiegruppe er de syv personer. I løpet av tre dager forteller én og én i gruppen sine livshistorier og om hendelser i livet som har gjort dem til dem de er i dag.

– Det var som å lese hele syv romaner på tre dager, sier hun.

– Våre samtaler har gitt meg masse innsikt og lærdom som jeg tar med meg videre i mitt eget liv. Jeg føler meg så privilegert som har fått møte disse flotte menneskene. 

Nordiske konferansen strekker seg over flere kontinenter

Når krigen i Europa ikke viser tegn på å ta slutt, kjennes det enda viktigere å samles som en nordisk kraft for å diskutere det som berører i deltakernes familier, deres land og deres lokalsamfunn. Konferansen er et vitnesbyrd om ønsket om vennskap, fred og forsoning.

En russisk deltaker deler egne tanker over hvordan hun selv kan skape forsoning i Europa.

– Jeg må identifisere meg og be om unnskyldning for det landet mitt gjør, selv om jeg ikke er en del av det og er imot det, sier hun.

Til tross for sin nordiske tilhørighet, bringer konferansedeltakere også med seg familiehistorier og erfaringer som strekker seg over kontinenter, fra Afrika til Asia, fra øst til vest.

I lys av konflikten i hans eget land, deler en palestinsk deltaker refleksjoner om hvordan kjærlighet kan overvinne sinne. Han ønsker å tilbringe mer tid med familien sin.

En deltaker fra Somalia deler sin personlige reise fra Somalia til Sverige i 1995 og erfaringene med å bli en del av det svenske samfunnet. Over tid har han lært å kjenne det nye samfunnet og jobber i dag for å bygge broer mellom mennesker som står langt fra hverandre i eget lokalsamfunn. Tilhørerne noterer ned nyttige tips om hvordan den enkelte kan gjøre slike overganger lettere for mennesker som er ny i en kultur.  

En annen deltaker, opprinnelig fra India, deler egne erfaringer med å oppdage fordommer og skjevheter han vokste opp med i India, som først kom frem da han flyttet til Sverige og fortalte sin familie i India om sin nye muslimske venn. I etterkant har han initiert et prosjekt for å skape dialogmøter for å forebygge fordommer.

– Plutselig fikk du verden veldig nær deg, beskriver Jorulf Silde, deltaker fra Norge. Hvilken rikdom!

Konferansen ga et håp ikke kun for Norden, men også utover regionens grenser.

–  Det var flere par etablert på tvers av grenser og kontinenter, på konferansen. Jeg tenker at ingen ville ønske å rette et våpen mot en annen nasjon eller folk når barnebarna deres har røtter der. Jeg tror dette kan gjøre at fordommer smeltes bort! sier en deltaker.

Siste brikken på plass

Denne sommeren faller den siste brikken på plass. Nordiske sommerkonferanser begynte i Norge i 2019, etterfulgt av Sverige året etter, og deretter i Finland i 2022. I år var det Danmarks tur. Etter responsen å regne, virker det ikke som dette blir siste serie med nordiske sommertreff i regi av IofC.

fwfwefwef