Hyppää pääsisältöön
Ethical Leadership in Business 2018
Ethical Leadership in Business 2018

Ydinideoita

Aloittaen itsestäsi

Lähestymistapa: 

IofC tunnistaa että tarvitaan enemmän kuin ihmisjärkeä ja -kykyä maailman ongelmien ratkaisemiseksi. Niinpä lähestymistavan ytimessä on sisäisen viisauden etsiminen. Kun ihmiset kuuntelevat sisintä sydämessään, syntyy usein odottamattomia oivalluksia. Monet ymmärtävät tämän kokemuksen Jumalan johdatuksena, toiset omatunnon tai sisäisen äänen ohjauksena. Säännöllisellä hiljaisuuden harjoituksella voidaan päästä  totuuden, uudistumisen, inspiraation ja voimaantumisen lähteelle.

 

Olennaista sitoutumisessa on:

 Aloita itsestäsi: Omien motiivien ja käyttäytymisen rehellinen tarkastelu on usein henkilökohtaisen muuttumisen alku. Kulttuuriset ja uskonnolliset perinteet kaikkialla maailmassa tarjoavat moraalistandardeja oppaiksi yksilön ja yhteisön elämälle. Näistä IofC erottaa ehdottoman rehellisyyden, epäitsekkyyden, rakkauden sekä sydämen ja toiminnan puhtauden käytännöllisenä testinä motiiveille ja päivittäisille toimille.

Kuuntele muita: Avoimessa hengessä käyty rehellinen keskustelu rakentaa luottamusta ja yhteisöllisyyttä samankaltaisten, erilaisten ja jopa toisilleen vihamielisten ihmisten välille. Tämä mahdollistaa sovinnon, kumppanuuden ja yhteisen toiminnan.

 

Kohdenna toimia: IofC: n ihmiset ja ohjelmat pyrkivät vahvistamaan yhteiskunnan moraalista ja henkistä perustaa ja

- sovittamaan ja ratkaisemaan konflikteja

- rakentamaan luottamuksen siltoja eri yhteisöjen ja maiden välillä

- iskostamaan etiikka, oikeudenmukai-suus ja avoimuus maailman talouteen

- antamaan johtajille kykyä toimia rehellisesti, palvelemaan epäitsekkäästi ja olla tehokas muutoksentekijä.

 

Hiljainen hetki: Hiljaisuus on jo kauan tunnustettu tehokkaaksi muutosvälineeksi. Kaaoksen maailmassa, joka on täynnä hälyä puhelimista, työstä ja muista toimista,  hiljaisista hetkistä on tullut pyhiä. Hiljaisesta hetkestä on tullut käytäntö, jossa voi olla yhteydessä itseensä ja ajatella selkeästi. IofC: ssä hiljentyminen, kuten Frank Buchman on opettanut, on hiljaista sisäisen äänen  etsimistä,  jokaisen ajatuksen muistiinkirjoittamista, joka vapauttaa huomion seuraavalle ajatukselle. Monilla IofC: hen perehtyneillä ihmisillä on tapana aloittaa aamu hiljaisella hetkellä järjestääkseen ajatuksensa, virittäytyäkseen päivään ja kohdistaakseen huomiota sisäisiin ajatuksiinsa ja pohdintoihinsa. Myös IofC: n aktiviteeteissä on käytäntönä hiljainen hetki ryhmässä ennen aktiviteetin alkamista tai sen jälkeen. Sitten ajatukset jaetaan läsnäolijoiden kesken turvallisessa ympäristössä.