Hoppa till huvudinnehåll
Ethical Leadership in Business 2018
Ethical Leadership in Business 2018

Grundidéer

Sätt att arbeta

Bygga broar i en delad värld

Grunden för det hela

I insikten om att det behövs mer än mänskligt förnuft och förmåga för att lösa vår tids stora utmaningar, betonar IofC att det finns en inre visdom som kan visa vägen. När människor lyssnar inåt efter vad som ligger dem djupt och närmast om hjärtat, leder det ofta till oväntade insikter. Många ser det som en inre röst, andra kallar det samvetet eller guds röst. Att regelbundet söka sig fram i stillhet kan öppna för sanning, kraft, inspiration och förnyelse.

Börja med sig själv.

Ett ärligt skärskådande av egna motiv och beteenden är ofta början på en personlig förändring. Det finns olika kulturella och religiösa traditioner och värdegrunder runtom i världen både för individen och samhällslivet. Bland dem har IofC lyft fram ärlighet, osjälviskhet, kärlek och renhet som praktiska, dagliga riktlinjer för motiv och handlande.

Lyssna på andra.

En ärlig dialog med ömsesidig öppenhet bygger broar av förtroende och gemenskap mellan människor av samma, olika eller rakt motsatt, t o m konfliktdrabbad bakgrund. Det kan leda till läkande, samarbete och gemensam insats.

Fokuserad handling.

IofC söker stärka den moraliska och andliga grunden i samhället som kan bidra till läkande och försoning där det finns konflikt, bygga broar mellan olika grupper och nationer och verka för att etik, rättvisa och transparens ska prägla den globala ekonomin. Vidare uppmuntra och inspirera till ledarskap med integritet och osjälviskt tjänande som grunden för effektiv förändring.