Hoppa till huvudinnehåll

Afrikansk nettverksmøte

Deltagerne på Africa @ Nor-Shipping ble utfordret til å søke 'stillhetens rom' i seg selv

Deltagerne på Africa @ Nor-Shipping ble utfordret til å søke 'stillhetens rom' i seg selv, da de møttes til nettverksmøte i Sophus Lies gate i begynnelsen av juni:

«Det er et rom i dette huset som dere enda ikke har sett. Det har plass til et ubegrenset antall mennesker, alle som befinner seg i det, blir tiltalt på sitt eget språk og all informasjon kommer fra samme kilde. Navnet på rommet er stillhet og informasjonskilden er samvittigheten. Vår erfaring er: Når stillheten og samvittigheten får en sjanse, åpnes det ofte nye muligheter i fastlåste situasjoner. Det mest interessante med dette rommet, er at du kan ta det med deg når du reiser.»  (Jens J. Wilhelmsen)

De som holdt innlegg på nettverksmøtet, samlet på trappen ned mot hagen: Fra v. Jens-Jonathan Wilhelmsen (IofC), Ambassadør Dr. Lamia
Radi (Marokko), Statssekretær Marianne Hagen (UD), Ambassadør Ms. S. Ramokgopa (Sør Afrika) og Vice President V. Meriton (Seychelles). Både den marokkanske ambassadøren Dr. Lamia Radi og den tidligeren sør-afrikanske ambassadøren Ms. Queen Anne Zondo har vært innledere på åpne møter i huset i IofC-regi tidligere. Førstnevnte bl.a. om tema fremmedfrykt og det å leve sammen på tvers av kulturelle og religiøse forskjeller. 

Blant deltakerne var også Norges ambassadør i Nigeria, Jens-Petter Kjemprud (t.v.) og styremedlem i IofC, Adekola Oyenuga (t.h.)  Kjemprud har deltatt som innleder på et av IofCs åpne møter om norsk-afrikanske relasjoner i Sophus Lies gt. 5 med Oyenuga som initiativtaker.

Africa@Nor-Shipping er et program som arrangeres annenhver år i Norge for å forsterker samarbeidet mellom Norge og Afrika og for å bane veien for en mer bærekraftig utvikling av maritim ressurser både i Norge og på det Afrikanske kontinent.