Hoppa till huvudinnehåll

’Water man’

skapar en folkrörelse för att avvärja globala torka och översvämningar.

Dr Rajendra

Översvämningar och torka inträffar varje år på grund av klimatförändringarna. Denna kris ökar över hela världen. Fattiga, missgynnade kvinnor och ungdomar tvingas flytta från sina hemorter till städer. Svårigheterna i kvinnors liv har ökat många gånger. De måste lära sig att leva med dessa villkor. Innan de vet ordet av blir de offer för översvämningar och torka.

IofC Sweden har tillsammans med Initiatives of Land, Lives, and Peace tagit fram ett initiativ för att bemöta den akuta torkan i Kenya. Klimatkrisen har tagit ut sin rätt på folket i Wajir, där mer än 2,3 miljoner människor lider av bristen på vatten. Torkan har också påverkat miljontals djur, som inkluderar boskap och vilda djur. Mitt i all denna förtvivlan är vårt fokus att använda samma strategi som fungerade i Indien – bevara regnvatten genom att bygga floddammar i regionen, med början i Habaswein. Dessa floddammar kommer att skapa försörjning för människorna, spara vatten, förhindra jorderosion och förhindra översvämningar i området.

För att öka medvetenheten om vårt projekt och mobilisera resurser bjöd IofC Sweden, i samarbete med World Water Week, in Dr. Rajendra Singh, "vattenmannen i Indien", till Stockholm från den 26 augusti till den 3 september 2022.

Dr Rajendra2

Vi anordnade en serie evenemang och möten med Rajendra Singh, andra intressenter och biståndsorgan. Det största evenemanget var på Kista Folkhögskolan i samarbete med muslimskt bistånd där nästan 50 personer deltog. Under denna workshop träffade Dr Rajendra Singh också riksdagsledamöter och generalsekreteraren för Olof Palme Center och Action Churches Together (ACT). Dr. Singh betonade under utbildningen att Climate is Water, and Water is Climate, och att bygga decentraliserade vattendelarestrukturer kan bygga klimatmotståndskraft, försörjning och värdighet för de mest utsatta för klimatförändringar. Att skörda regnvatten och fylla på grundvattenakviferen är det bästa sättet att förhindra torka, översvämningar, konflikter och påtvingad migration.

Dr. Singh deltog i World Water Week och träffade den svenska kungen och andra dignitärer. Vi anordnade ett evenemang på KTH där han lanserade 'World Flood and drought people commission'. Besöket var mycket lyckat. Ett växande intresse för vårt pilotprojekt i Kenya, och fler intresserade av att gå med i teamet, är några av de positiva resultaten. Under de kommande veckorna kommer vi att följa upp potentiella givare för att finansiera det första pilotprojektet i Kenya.

 

Hassan Mohamud