Hoppa till huvudinnehåll

Svenskar stödjer indiska bybor under Covid-19

Ekonomiska bidrag från vanliga svenskar gör att Grampari centrum kan erbjuda hjälpprogram som gör skillnad.

Under den övergångstid som Initiatives of Change Sverige varit inne i har en liten men viktig insats gjorts för byborna i den indiska delstaten Maharashtra. Pengar som samlats in genom försäljning av föremål från IofC-centret i Stockholm, samt individuella donationer på totalt 290 351 indiska rupier (ca 36 000 SEK), har sänts till Grampari under det senaste året för att användas i specifika program.

Gramparicentret (www.grampari.org) som ligger på kullarna i Panchgani har ett uppdrag att "stödja landsbygden i Maharashtra genom genomtänkta, samhällsledda program som främjar både andlig och ekonomisk utveckling". Under de senaste 12 åren har Grampari påverkat 158 byar och 30 000 människor genom stabila program inom områdena mat- och vattenförsörjning, handtvätt i skolor, ledarskap och ungdomsverksamhet. Grampari arbetar med insikten att "övningen att styras av inre lyssnande, ha klarhet i visionen och alltid hålla samhället i centrum kan skapa extraordinära förändringar."

Bidraget från IofC Sverige har använts till framför allt fyra program.

ASHA volunteers at Grampari

Stöd till ASHA volontärer

Ackrediterade sociala hälsoaktivister (ASHA) är volontärer som utses av statliga myndigheter i Indien. ASHA som betyder "hopp" på det lokala språket, består mestadels av kvinnliga medlemmar i byn och har spelat en avgörande roll för att begränsa spridningen av Covid-19 i byarna. Grampari erbjöd program för ASHA-volontärer för att ge dem personlig uppmuntran och utrymme att reflektera och ladda batterierna mitt i deras intensiva arbete. En av volontärerna sa: "Sedan jag förlorade min man för sex månader sedan är det första gången jag har känt mig så avslappnad och nära mig själv." En annan sa att hon hade bestämt sig för att sluta slå sina barn för varje litet misstag de gör och att be dem om ursäkt för sitt beteende.

Handwash Station

Program för handtvätt i skolan

I över åtta år har Grampari bedrivit ett program för statliga grundskolor på landsbygden, med fokus på att skapa medvetenhet kring personlig hygien. Den senaste versionen av detta program involverade 50 skolelever, fyra lärare och 17 ASHA-arbetare. En handtvättstation, kallad 'Tippy Tap', installerades i en skola i Wai. Denna fas utökas till 17 skolor och förväntas gynna cirka 1 100 elever och 60 lärare.

Children at workshop at Grampari writing their reflections

Barnverkstad

Skolbarn har varit bland dem som drabbats mest av Covid på grund av kravet på virtuella lektioner. Den begränsade tillgången på resurser och teknik, tillsammans med uppmärksamhetsbrist och försämrade sociala färdigheter, har i stor utsträckning observerats av lokala skollärare.

Grampari var värd för 30 elever och fem av deras lärare från Divediv för en dagslång workshop, som involverade lekar, diskussioner och självreflektion genom inre lyssnande. Efter självreflektionstiden berättade en av eleverna att han ljugit för sin mamma om pengar hon gett honom för att handla och att han skulle ställa det till rätta med henne när han kom hem. En annan sa att hon hade bestämt sig för att hjälpa till mera hemma istället för att överlåta allt till sina föräldrar.
 

Impact of landslides

Hjälparbete

Den andra vågen av Covid-19 drabbade många familjer allvarligt med förlust av liv och försörjning. Regionen runt Grampari fick också för mycket nederbörd under monsunperioden vilket resulterade i jordskred som tog livet av åtta personer. Grampari kunde hjälpa till att förse drabbade familjer med utsäde, kläder, filtar och annat hjälpmaterial. Totalt 280 familjer (1 120 personer) som drabbats av jordskred från de tre byarna Zor, Golewadi och Kondhavane i Wai och ytterligare 800 familjer som drabbats av Covid-19 från Wai, Jaoli och Mahabaleshwar fick ta del av dessa hjälpaktiviteter under juli-augusti 2021.

En mer utförlig rapport om dessa projekt som finansierades genom donationerna från IofC Sweden finns tillgänglig i PDF-format

. En video om Gramparis arbete finns också tillgänglig här. Om du vill bidra till Gramparis pågående arbete kan IofC Sweden kanalisera donationer om du Swishar till 123 609 94 69 och anger "For Grampari, Indien".