Hoppa till huvudinnehåll

Omstrukturering av IofC Sverige

På jakt efter en enklare, lättare förening.

View of Stigfjord

Vid sin årsstämma den 30 april tog Föreningen IofC Sverige det näst sista steget mot den radikala omorganisation man beslutat sig för. Den andra omröstningen som godkände nya och förenklade stadgar bidrar till att föreningen kan koncentrera sig på uppgiften att erbjuda gemenskap och gemensam handling. Omstruktureringen kommer att slutföras när den sista delen av kapitalet överförs till den nya stiftelsen som skapades 2021.

Svenska föreningar skiljer sig från välgörenhetsorganisationer eller ideella organisationer i de flesta länder, men är fast förankrade i det svenska samhället. De har en enkel struktur som kan användas för att driva alla slags verksamheter i samhället, vare sig det är en körverksamhet, en privat vägförening eller liknande. Föreningen är vanligtvis liten, skapat för ett begränsat syfte och drivs av några få hängivna volontärer som ofta är svåra att hitta! Det är i allmänhet inte en bra struktur för mer omfattande organisatorisk verksamhet, med anställda och kapitalfonder.

IofC (MRA) i Sverige startade som en stiftelse för cirka 70 år sedan – liksom i övriga nordiska länder. Efter 50 år klargjorde en statlig granskning av stiftelser att ett demokratiskt inslag i stadgarna inte var förenligt med den svenska stiftelserätten. Därmed tvingades IofC bli en förening.

År 2020 beslutade IofC Sverige’s medlemmar, i en nästan enhällig omröstning, om en radikal omorganisation. Ett sexårigt experiment med anställda avslutades. Två fastigheter såldes. En ny anslagsgivande stiftelse (Stiftelsen för andlig och moralisk förnyelse - moralspiritualrenewalfoundation.se) skapades för att förvalta föreningens kapital - i hopp om att pengar skulle bli en mindre central del av föreningens liv.

Stiftelsens stadgar är i linje med föreningens och IofC-rörelsens kärnsyfte. Stiftelsens styrelse består av personer från alla fyra nordiska länderna, med bevisat engagemang för IofCs kärnvärden. De flesta av dem är också medlemmar i föreningen, så, tillsammans med ett samförståndsavtal som de två styrelserna kommit överens om, förväntas ett nära lagarbete – samtidigt som man respekterar varje organs juridiska oberoende.

Denna omorganisation är en del av ett bredare steg mot ett närmare nordiskt samarbete. IofC i Sverige, Norge, Danmark och Finland är relativt små i varje land, så det är vettigt att slå samman resurser, stödja varandra och dra nytta av varandras styrkor. Ett påtagligt tecken på detta samarbete är konsolideringen av de fyra tidigare enskilda webbplatserna till en ny nordisk webbplats, med fem språk. En annan är den tredje i raden av årliga nordiska sammankomster som hålls i Helsingfors i augusti 2022.

Vid IofC Sverige’s första samling efter pandemin i slutet av april kom man överens om att hålla ett månatligt gemenskapsmöte på nätet öppet för alla, oavsett om de betalat medlemsavgift till IofC Sweden eller inte. Det första mötet av detta slag ägde rum den 7 juni och vi hoppas att det kommer att utvecklas till ett forum som gagnar gemenskapen, en plats där vi kan stötta varandra personligen, samt för att urskilja och föra vidare kollektiva initiativ som kommer ur gemenskapen. Om du vill få e-postpåminnelser om framtida sådana möten, vänligen registrera dig här.