Hopp til hovedinnhold

Tilbakeblikk til et verdifullt fellesskap

Disse tre dagene i april minnet oss alle i det nordiske fellesskapet om noe veldig verdifullt.

Tilbakeblikk til et verdifullt fellesskap

Tidligere i år møter 14 unge voksne digitalt, den yngste av dem den tre år gamle Arne, fra Danmark, Finland, Norge og Sverige for å styrke det nordiske Initiatives of Change (IofC) fellesskapet. Utover vår tilhørighet til de nordiske landende, har vi også røtter fra mange andre land; Afghanistan, England, Egypt, Jordan, Polen, Russland, Somalia, Sudan, Syria, Pakistan og Palestina. Over tre dager tilbringer vi meningsfull tid sammen fra hvert vårt hjem når verden rundt oss lukker dører for fysiske møter og samlinger. 

Et ønske om å samles Shamail Haydar fra Initiatives of Change Danmark hadde i lang tid et ønske om å samle unge voksne fra det nordiske fellesskapet til et lederprogram med treneren Bhav Patel. Målet med programmet ville være å styrke det nordiske felleskapet på tvers av de fire landegrensene. Snart tok ønsket form, og Bhav skulle lede programmet som ville finne sted i vertskapshuset i Oslo. Mens alle så frem til å reise inn til Sophus, snudde koronaviruset opp ned våre store planer.   Da Verdenshelseorganisasjon erklærte koronaviruset en pandemi og det globale smittetallet begynte stige, lukket flere land sine landegrenser. Danmark og Norge var blant dem. Med gradvis nedstenging kom også strenge tiltak for å unngå smittespredning. Tiltakene inkluderte sosial distansering, forbud mot store sammenkomster, å unngå klemming, og folk måtte gå i karantene om nødvendig.

For oss tok pandemien med seg økonomiske utfordringer, samt utfordringer med å jobbe og studere hjemmefra når skolene og arbeidsplassene stengte sine dører. For lederprogrammet betydde dette at vi ikke lenger kunne gjennomføre en fysisk sammenkomst i Sophus. Samlingen ble da flyttet til den digitale verden.  Å finne hverandre Så ble nye mål definert. Lederprogrammet ble omdøpt fra til det vi kalte IofC Nordic Community Building. Målet med samlingen ble å finne hverandre og være sammen i en tid hvor vi hadde det vanskelig. 

Som Bhav husker om samlingen:

Å kobles som mennesker under korona virket primært, og innholdet i diskusjonene våre sekundært Samlingen fant sted onsdag 22. april til og med lørdag 25. april. I løpet av disse dagene, med temaene kjærlighet, familie, håp, samfunn, tro og verden i fokus, delte vi våre tanker og erfaringer basert på følgende spørsmål:

  • Hvordan ser livet mitt ut akkurat nå?
  • Hva er mine forventninger og håp for disse dagene sammen?
  • Hva er kjernen i IofC som holder oss alle sammen med alle våre forskjeller og likheter?
  1. Hva er jeg enig i?
  2. Hva er jeg uenig i?
  3. Hva er veldig klart for meg?
  4. Hva er forvirrende for meg?

Vi brukte også tid på å dele hvordan vi opplevde vår åndelige søken og veien i livet. 

Et verdifullt fellesskap Selv om koronapandemien snudde planene våre på hode, og hindret oss i å samles under samme tak, fremhevet den digitale samlingen viktigheten av et fellesskap – måtte det være digitalt eller fysisk. En undersøkelse gjennomført i etterkant svarte vi følgende på hva vi satte mest pis på under samlingen: 

– Å være omgitt av mennesker på tross av å være i karantene.

– Å få muligheten til å møtes i denne vanskelige perioden. Jeg føler at det var en måte å ta vare på hverandre og være sammen.

– De dype samtalene. Utforske sammen. Doodle. De små gruppesamtalene.

– Å dele verdifull tid sammen.

– Å være sammen. Å endelig få se alle jeg har savnet de siste dagene og månedene. Å sette pris på vennskapet vårt enda mer og innse at det vi har er vakkert og unikt. Jeg har definitivt følt at vi kom nærmere hverandre. Vi fikk muligheten til å bli kjent med hverandre på et dypere nivå selv om det var online.

– Kontinuiteten - hver dag med et kort sammendrag av forrige møtene. Det gjorde det også mulig å kommentere gjennom hele dagen hva vi tenkte og opplevde. Å komme sammen om morgenen fungerte bra – det var en fin måte å starte morgenen på.

– Disse tre dagene i april minnet oss alle i IofC Nordisk-fellesskapet om noe veldig verdifullt; at vi alle er en familie, og at vi med styrket vennskap kan forandre ting sammen, både i våre egne og andres liv. Dagene lærte oss også verdien av å ta kontakt med hverandre når vi går gjennom utfordringer – måtte det være fysisk eller digitalt.

Og som en av oss sa så fint:

Det var interessant å prøve å koble til på nettet, spesielt når vi snakket om hvordan vi kan forbedre samarbeidet vårt i Norden. Dette var veldig berikende på grunn av mangfoldet vi hadde under disse møtene. Jeg gleder meg til fremtiden og til å se hva vi kan oppnå sammen.