Hoppa till huvudinnehåll

Tacksamhets och Tillitsmanifestation

Hej!

Till dig som mottar detta brev vill vi framföra vårt stora varma TACK! för ditt arbete. Framför allt med fokus på tillitsbyggande i Järva och våra ytterstadsområden.

 

Under november månad infaller en tacksamhetsvecka som firas på många platser i världen. Indien har en hel vecka medan tex USA har sin Thanksgiving. I samband med vårt (IofC-Sverige/Folke Bernadotte) tillitsbyggande arbete i järvaregionen och brobyggande mellan tex institutionerna och medborgare framkom önskan och iden om att göra en tacksamhetsmanifestation för blåljuspersonalens arbete i denna region – polisen, brandkåren och ambulans. De har en tuff och ofta otacksam arbetssituation. Vi dryftade frågan – ser du blåljusen som vän eller fiende? med ambition om attitydförändrade insatser till att främja positiv syn på blåljusens arbete.

Vidare att också uppskatta tillitsbyggande arbete som görs av andra parter såsom fryshuset i Husby. Framför allt de som är i arbete med ungdomar/unga vuxna.

Så i dessa mörka novembertider ordnade vi ett samtal och adventsförberedande pyssel där vi på kort varsel ändå lyckades samla deltagare från ungdomar/fryshuset, polisen och civilsamhället/föreningar verksamma på orten. Tanken är att skapa adventsljusstakar som gestaltar en bro av tillit och förtroende, en tacksamhetssymbol med tre blå ljus representerande polis, brandkår och ambulans. I vårt korta samtal framkom önskemål från såväl polis och ungdomar att få tillfälle för ytterligare samtal, frågor och dialog. Det är känsligt för ungdomar i gängrelaterade omständigheter att hitta legitima tillfällen för dialog med uttryckningspersonal och kanske främst polisen.

Vi ser detta som en liten pilot inför 2018 där vi önskar uppnå/inventera följande:

1.) Först och främst framföra vår varma uppskattning för ert arbete här och nu.

2.) Se hur denna träff kan leda vidare till ytterligare dialog i Järva, som nu efterfrågats speciellt

av ungdomarna, in på nya året.

3.) Tillsammans med representanter från ledningskontor (polis/brandkår/ambulans) sondera

möjlighet att göra detta nästa år i större skala, ev landsomfattande. Vi har tankar och idéer

på hur såväl process och konstnärliga ljusmanifestationer skulle kunna skapas i det offentliga

rummet inför adventsfriandet 2018.

4.) Få feedback från berörda parter om detta känns som en god idé? Tanken med

adventsljustakarna med 3 blå ljus är att den lätt skulle kunna bli viral och spridas snabbt där

var och en som vill ställa sig bakom målar sina ljus som en symbol för tacksamhet/tillit/fred-

& fridsivrande trygghet. Samtidigt viktigt att det inte upplevs som ett vi och dom bland de

grupper som aggressivt relaterar gentemot blåljus. Dock utmana deras attityd med ett

möjligt: tänk tvärtom för social hållbarhet i samhället.

5.) Få feedback på ide’n om att kombinerat inrätta en blåljusens dag arrangerad av blåljusens

vänner den 22 November 2018 då ’thanksgiving’ infaller och i samband med det dela ut en

utmärkelse för föredömlig insats för tillitsbyggande. Grundtanken bakom detta är att samla

in goda exempel och berättelser från hela landet som skulle kunna spridas och

kunskapsförmedlas via en hemsida och nå uppmärksamhet och medial spridning genom

upprättandet av ett (årligt?) pris.

Sammanlagt fördelas denna gång 20 ljusstakar och tacksamhetsbetygelser till aktörer företrädande polis, brandår, ambulans, fryshuset i Järvaregionen samt ytterligare 3 till respektive ledningskontor.

Ev frågor eller återkoppling till för initiativet koordinator:

Nik Dahlström, Rishabh Khanna, Hassan Mohamud

Initiatives of Change IofC – Sverige, nikdeedahlstrom@gmail.com, 070-5805958

I samverkan med Fryshuset, Studiefrämjandet, Blå Vägen, Lokalpolis, Life organisation, Gulliga folkrörelsen, Kunskapsutveckling i Norden  m.fl.

 

Nik Dahlström