Hoppa till huvudinnehåll

Samtalscafé som idé

Av: Per Hörberg

Vi lever i en svår tid med stor ovisshet. Ändå är vi i Norden priviligierade, jämfört med många människor som lever på andra håll i världen. Men vårt välstånd bygger ju på materiell trygghet, inte på inre trygghet.

 

Stockholm är det mest singeltäta området i Sverige. Men ensamheten breder ut sig och fördjupas i hela Sverige och Norden. Vi äter mer lugnande medel, inte minst för att kunna sova. Men även för att mildra nedstämdhet och (livs)smärta.

 

Coronakrisen kan sägas sätta vardagslivet på sin spets. Krisen har avslöjat vår rädsla för det okända. Något jag faktiskt inte tror att en kan vaccinera sig bort ifrån. Vi har ett, i mina ögon, oproportioneligt fokus på smitta och dödstal i Covid 19. Låt mig förklara varför jag ser det så.

 

Om så många som 8 000 svenskar dör år 2020 med denna sjukdom, så dör ändå närmare 85 – 90 000 svenskar av andra skäl samma år. Varför försvinner detta i media och samtal? Var finns perspektivet?

 

År 2002 dog 95 000 svenskar i en befolkning om 8,9 miljoner. Om lika många skulle dö per capita i år, så betyder det 110 000 svenskar (av en befolkning om nära 10,4 miljoner). Men inget pekar mot att det ska gå så illa. Ändå larmar media, politiker och vi själva. Gjorde vi det år 2002, eller exempelvis 2015 när många dog också?

 

Klimatkrisen ligger som en ångestskapande bakgrund och mitt i allt detta simmar vi vanliga människor i vår oro för vår familj och vår egen hälsa. En tilltagande oro.

 

Det materiella samhället byggdes för att stärka ett Sverige och Norden som var sårbart genom fattigdom. Den tiden är nu förbi. Vår fattigdom är mestadels av annat slag. Vårt samhälle är idag sårbart för psykisk ohälsa.

 

Samtalscafé är en existentiell idé

 

Orden samtal och café är medvetet valda. Samtal för att det betyder ett ömsesidigt utbyte. Café som metafor för en avspänd och trevlig inramning. Men det är mycket mer än så. Sam- är ett prefix i språket som finns för de mest centrala orden för mänskliga utbyten. Samhälle, samarbete, sammanträde, samla, samspråk, samtycke, samlag, samvete, samsyn, samtal osv.

 

Vägen till exempelvis samsyn är ett respektfullt lyssnande till andra perspektiv än mitt eget. När deltagarna i ett Samtalscafé med, säg 20 deltagare, känner denna samtalskultur byggas och utvecklas, så uppstår ett samarbete bortom orden. Vi brukar kalla det kollektiv intelligens.

 

Syftet är att öka välbefinnandet och samtidigt lösa upp knutar både inom en själv, gruppen och samhället. Vi vill bidra till att vidga perspektiven, involvera flera sektorer/perspektiv samtidigt och vi är både långsiktiga och uthålliga.

 

Dialogvärden, som håller i ett Samtalscafé, behöver lägga sina egna behov åt sidan och istället främja det kollektiva – enklast uttryckt i inkludering och avslappnad atmosfär. Dialogvärden behöver kunna skilja på debatt, diskussion och dialog. Alla orden härstammar från grekiskan och betyder helt olika saker.

 

Debatt betyder ’slå ned’. Diskussion betyder ’ha isär’. Dialog, ’dia logos’ betyder genom ord, eller genom mening.

 

Så frågan är om vi tillsammans, i en sekulär tid, kan skapa mening i tillvaron?

 

Meningen i livet – en existentiell hälsofaktor

 

Det är väl just detta med meningsfullhet som är centralt för vårt välbefinnande. Det finns ett ord för det, anomi – förlorad samhörighet. Vem är jag om jag känner mig ensam, övergiven och orolig för framtiden? Och vem är du? En främling? Ett hot?

 

Meningslöshet är inte detsamma som depression. Men individer som känner båda sakerna löper större risk att vilja skada sig själva. I samtida mätningar känner så många som 80 procent av unga sig ensamma i tillvaron…

 

Kanske kan pandemin fungera som en existensöppning? Ett fönster för oss att få kontakt med det väsentliga i livet?

 

Som att

• tillhörighet och att betyda något för andra är centralt?

• socialt umgänge förgyller livet?

• bidra till andra och samhället, på riktigt?

 

Graden av meningsfullhet avgör kanske även graden av stress – eller avslappning i livet?

 

Så nog finns en kollektiv längtan efter mänskliga möten och därmed ett verkligt liv.

 

 

Två typer av digitala Samtalscafé i coronatider

 

Vi har dels ”Samtal om samtal”, dels Samtalscafé kring olika samhällsfrågor. Till det förstnämnda samlas personer som söker en lägereld för att kunna vara autentisk en stund. Dialogvärden ser till att det inte blir terapi, men ändå ett terapeutiskt samtal som stöd i tillvaron. En gång i veckan pågår detta samtalslabb under 90 minuter. Det leds av dialogvärden Jan Malmqvist. Välkommen att prova under 2021 – hör av dig till Per!

 

Samtalscafé, kring samhällsfrågor, är grundformen som bl a lockat cirka 7 000 aktiva deltagare under Almedalsveckan sedan vår start år 2013. Sedan 2016 har IofC S varit partner i detta. Under december 2020 genomfördes ”Almedagen” digitalt med 400 deltagare. Projektledningen för Almedagsveckan samlade uppdragsgivande politiker från Gotland och fastlandet, media och hundratals arrangörer som exempelvis IofC.

 

Samtalscafé blev där det centrala då tiden börjar komma ikapp idén. Vårt förhållningssätt att lyssna mer än att prata och hur vi genomför Samtalscafé med vilka som än dyker upp, lyftes fram och betonades. För Almedalsveckans kärna är det demokratiska samtalet. Många pratar kanske om det, men få gör det i praktiken. Av 3 500 event under Almedalsveckan är det nära nog bara Samtalsgårdens 40 som de facto är samtal.

 

Vi har, i dessa officiella sammanhang, alltid ett väl definierat tema. Men samtalet får ha sin gång, så länge vi lyssnar till och respekterar varandra. Vi pratar inte om det existentiella, vi är det tillsammans på ett sätt som gör att de 90 minuterna blir värdefulla. Och att deltagarna sedan, smått ovilligt, lämnar värmen ”bland främlingarna” för att ge sig ut i vimlet igen.

 

Samtalscafé har även fungerat väl under Järvaveckan där IofC varit aktiv under alla år. Men det jag vill framhålla är de veckovisa mötena i bibliotek, hotellounger och på caféer vecka in och vecka ut. I samarbete med Able Foundation har vi sedan 2019 dessutom haft expertpanel varje månad med efterföljande Samtalscafé. Temat har varit ett eller två av målen inom Agenda 2030.

 

Klimatfrågan gäller ju både i stort och i smått. Få kan idag förneka vetenskapens beskrivning av den verklighet vi alla märker av – som varmaste november månad någonsin i modern tid. Men klimatfrågan sammanfaller ju även med mitt inre klimat och det klimat som skapas i våra möten med varandra.

 

Samtalscafé som idé täcker in samtliga dessa aspekter. För Samtalscafé är en trygg form inom vilken de komplexa frågorna kan formuleras, lösas och genomföras. Grunden är att vi människor slappnar av tillsammans och samarbetar – på riktigt!