Hoppa till huvudinnehåll

Livlig dialog om fred och investering

Av: Stephen Hinton

Den 3 oktober höll Re-Equity Partners tillsammans med 2022-initiativet och Rishabh Khanna från IofC en dialogkväll kring hur det kan vara möjligt att investera i fred.

Ett 20-tal deltagare samtalade under kvällen kring tre ämnen: att agera utifrån en egen inre känsla av fred, att ta itu med det lidande som kommer utifrån brist på uppfyllelse av basbehov, och behovet av att investera i realkapital.  Upplägget för kvällen var den process som jag, Rishabh Khanna, Micheal Akampa, Peter Boiu och Max Qwarnström inledde efter att ha fått inspiration från Lands, Lives and Peace-mötet i Caux 2014. Ett par  år  senare i Caux presenterade Micheal Akampa från Re-Equity Partners vårt första upplägg för en investeringsfond för fred. Rådet vi fick från Charley Kleissner, som är en ”impact investor”, alltså en  investerare som vill göra social och ekonomisk skillnad med sina investeringar, var att ”allt fredsarbete  startar  med dig själv – inifrån”. Dialogkvällens första fråga utgick ifrån hans råd och handlade om deltagarnas egna reflektioner och egna upplevelser av att agera utifrån en känsla av fred.

En annan feedback i Caux var att impact-investors vill göra skillnad som märks på djupet, vilket inte har skett i tillräcklig omfattning i de investeringsförslag som de erbjudits. Vi i Re-Equity fick  uppmaningen att fundera på hur vi skulle göra en skillnad och hur den skulle mätas. Vi fann att trots ekonomisk  tillväxt är det många som halkar efter och lider av hunger, hemlöshet, utanförskap med mera. Att göra en före- och eftermätning av lidandet borde visa glasklara resultat.

TIGE

Dessutom finns mätningarna inbyggda i SDG-ramverket (Hållbarhetsmålen). När man lider på grund av att man inte får sina basbehov, till exempel mat, kläder och skydd uppfyllda, är det mycket svårare att hitta inre fred  och agera utifrån en känsla av fred. När människor drabbas av brott ökar våld och hat.

Därför ser vi i Re-Equity att den grundläggande investeringen i fred är den investering som får slut på lidande. Ekonomiskt är det hållbart om den kan göras inom gränserna för de resurser som är tillgängliga för ett land, både när det gäller arbetskraften och naturresurser. Den följande dialogen handlade om hur organisationer som deltagarna kände till skulle kunna arbeta  för att minska lidandet längsmed leveranskedjorna.

Kvällen avslutades med att jag gav en presentation om realkapital och vilket realkapital vi behöver investera i inom de fyra kategorierna naturkapital, byggt kapital, socialt kapital och humankapital.
Kvällen var ett bra tillfälle för nätverkande, frågorna gav upphov till konstruktiva diskussioner och atmosfären var positiv. Vi ser fram emot att göra fler kväller, gärna med partners och gärna online.

Läs mer:
Se presentationen