Hoppa till huvudinnehåll

Läkande upplevelser med asylsökande

Av: Nik Dahlstrom

Under 18 månader har vi nu varit verksamma med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i Stockholm och Göteborg. Projektet har varit på uppdrag av och finansierat av Länsstyrelsen. Syftet har varit att skapa meningsfulla aktiviteter som främjar hälsa, utvecklar språk, färdigheter och användbar kunskap om det svenska samhället. 

I vårt fall har vi haft extra fokus på kvinnor, kulturella aktiviteter, läkande berättande med en kärna av IofC värdegrund och inre lyssnande. Att bygga förtroende mellan människor såväl som mellan IofC och andra samhällsaktörer har varit en central faktor.

Vi har genomfört många olika studiecirklar med tema läkande berättande, Jobb-/livscoachning, natur och kultur som hållits på olika platser som Sollentuna, Sigtuna, Järva, Stockholm och Göteborg. Freds- och kulturcafé  har  varit en annan frekvent aktivitet där vi samlats och delat med oss av våra olika livserfarenheter såväl som det  vi gjort inom de olika studiecirklarna.

Vår rullande kulturverkstad för fred i form av en stor minibuss som målades om har tagit oss med på olika utflykter. Vi har också jobbat med att varje stol i bussen ska bära en berättelse från en av våra kvinnliga deltagare. Under projekttiden har vi också översatt och arbetat med ett svenskt sagomaterial under temat lämna hemmet för att resa ut i världen. Text- och ljudböcker på 10 olika språk har används för språkinlärning och öppnat för delande av den egna, ofta mycket svåra och utmanande, personliga resan med att tvingas bryta upp från ett hem för att så småningom landa på en ny plats – och även där,  i ovisshet om man får stanna.

Hälsa och välbefinnande har därför varit en nyckel genom hela vårt upplägg. Olika övningar och verktyg i mindfulness, yoga och inre lyssnande med ett stort fokus på tacksamhet och kärlek samt inte minst i det omsorgsfulla bemötandet av varandra. Så mycket värme och underbara människor som vi i gengäld fått möta under denna tid. 

Vi deltog också under politikerveckan i Järva och har varit med och skapat tremångfaldsfestivaler. Två i Sigtuna kommun och en på Skeppsholmen. Under titeln ’Ljus i mörkret och att hitta hem’ har vi samlats i olika kulturaktiviteter och delat med oss av våra olika gåvor och berättelser. Ett exempel är en djupt berörande berättarföreställning med sandanimation där Irina Johnsson gestaltade Kinda Kreidi, Shahrzad Ebrahimi och Tandis Mirhashemis berättelser.

 
Vi har också varit på konserter, föreställningar, pröva-på workshops i olika dans-, konst- och berättaruttryck. Bussen tog oss med till konferensen i Grebbestad och så avslutar vi året nu med skapandet av en större konstinstallation i Sigtuna kommuns nya Valsta konsthall förlagt i en nedlagd simhall. Projektet avslutas så nu till årsskiftet och vi lägger en intensiv tid bakom oss, och tar med oss  alla de starka, kärleksfulla och förvandlande möten vi välsignats med under resans gång. En parallellresa som under året sammanfallit med att också hitta hem för oss inom IofCs gemenskap.

Sammanlagt har vi  på  olika sätt haft cirka 800 deltagare i våra aktiviteter och cirka 2 000 besökare till de events som skapats under vägen. Det finns oändligt  mycket jag skulle vilja dela med mig av,  men utrymmet räcker inte till. Som projektledare vill jag rikta ett varmt tack till alla dem som på olika sätt medverkat till att göra detta möjligt. Spogmy Jabarkhil, Kazemi Hashmatullah och Bo  Giss  har lett arbetet i Göteborg och Tandis Mirhashemi, Mohammad Mola, Sissi Saller, Malin Rydesjö, Håkan Ahlman är ytterligare några nyckelpersoner tillsammans med vårt team i Sollentuna. Avslutningsträffar blir den 11 december i Sollentuna och 7 december i Göteborg. Välkomna de som har möjlighet.