Hoppa till huvudinnehåll

Initiatives of Change Kick Off på Husby Gård 16-17 september 2017

En kort sammanfattning

Husby Gård är belägen på Järvafältet, inom Rinkeby-Kista stadsdel i Stockholm, och ägs och drivs av Husby Konst&Hantverksförening. Den gamla gårdsmiljön med många varierande rödmålade gårdsbyggnader, blev en välgörande miljö att vistas i.

På lördagsmorgonen samlades vi, ca 30 personer, i Storstugans Café, som inbjöd till ett första möte med deltagarna, innan vi gick ner över gården i soligt väder, till den luftiga Konsthallen, där Kjersti ledde lättsamma lärakännaövningar/lekar med alla. De två barnen gick till Piglet, som förberett drejning bla i Hantverkshuset.

Vid Rapporter från årets event, fick vi höra om många mycket intressanta händelser och kontakter som skapats under året. Ändå kom inte allt med ! Det nämndes om det fortsatta arbetet med Hopp i Järva/ Hopp i Sverige där konferenser på Kista Folkhögskola har lett vidare till närmare och vidare samverkan med Folkhögskolan. En helg med fokus på Afghanska ensamkommande unga. Satsningen på Samtalsgården i Almedalen i Visby, drog många besökare med viktiga frågeställningar och som ledde till kontakter med nya eventuella samverkanspartner. Vi fick en berättelse om Peace Exchange i Richmond, Virginia och om veckan i Falun på samma tema. Från Göteborg fick vi rapport från satsningar på unga människor med teater och film. Somalisk dialog blev också presenterad, men i huvudsak på söndagen när några gäster från Somalia, illustrerade med sin närvaro vad försoningen mellan två av våra vänner från olika klaner blev försonade med varandra. Efter en väl förberedd och jättegod lunch, fortsatte samtalen i en fortsatt vänlig atmosfär, Men det fanns också utrymme för att dela tankar och känslor om IofC:s olika inriktningar, som kan te sig splittrande om vi inte har en gemensam tydlig bild av vad det är vi tillsammans och i olika grupper ska arbeta med.

Gruppsamtal tog vid på söndagen, med verksamhetsrådet placerat på tre stolar i mitten på golvet och övriga i en cirkel intill. De tre deltagarna i mitten inledde med reflektioner över IofC:s arbete, och efter en stund utbyttes och utökades den inre reflekterande gruppen. Till slut bildades tre grupper som tog sig an bestämda fokusområden. i att grupperna enades i respektive grupp om vad just den gruppen kunde vara ense om att vilja arbeta med. På en stickwall bildades tydliga grupperingar av närstående områden, under rubriker som ”Förändring personligt, lokalt ocg globalt” t ex.samtal om IofC:s principer, bygga broar av tillit, det vi gör tillsammans förvandlar och enar oss, m fl förslag. Under rubriken ”Tillit och fred, lokalt och globalt” föreslog en arbetsgrupp att arbeta med förstörda naturområden, investera i hållbara företag, lyfta svenska trauman m fl förslag. Alla dessa teman fick inte plats för närmare bearbetning – vilket alltså ska fortsätta framöver.

En mycket god grill lunch med efterföljande fika och hembakade kakor, måste vi nämna också !

På söndagen fick vi som avslutning se den nya filmen om Frank Buchman. Själv blev jag vaken för den oerhört starka framtoningen av Buchmans kärleksfulla bemötande och budskap under en alldeles fruktansvärd i tid i mänsklighetens historia. Det blev en på nytt uppfordrande kallelse att arbeta i Buchmans anda i vår tid också.

IofC:s nätverk och arbete har vuxit under året på olika håll i landet, kanske just nu mest i Stockholmsregionen men även i Göteborg och Falun.

 

Maria Langefors