Hoppa till huvudinnehåll

Förespråkar en ny berättelse om vår delade mänsklighet

Vi har alla en berättelse. Våra liv har påverkats av sådant som vi varit med om. Detta kan vi inte ändra på, men det vi kan påverka är hur vår berättelse skall fortsätta. Våra individuella stories kan även påverka samhället.

Jean Brown, som har utvecklat ”Creators of Peace”- cirklar har tillsammans med andra arbetat fram ett upplägg för samtal om tillit och samhällsskapande. Detta lanserades i Oxford i mars 2021, (inspelning av detta möte kommer att finnas på hemsidan för Creators of Peace, International.)

Jag har deltagit i en av grupperna som testade materialet. Det ledde till djupa samtal, nya insikter om saker som har påverkat mitt liv och gav mig nya vänner.

Det finns nu möjlighet att vara med i en grupp som använder materialet i handboken. Texten är på Engelska men samtalen kan vara på svenska.  Vi träffas fem gånger i två-timmars pass på Zoom.

Jag föreslår tisdag-kvällar mellan 19 och 21 eller lördagar mellan 10 och 12. Start blir i mitten av maj. En lämplig storlek på gruppen är 5 - 8 personer och alla är välkommen.

Om ni är intresserade, kontakta mig.

Valerie Tikkanen: valerie.tikkanen@gmail.com