Hoppa till huvudinnehåll

Invest In Future Of Life

Av: Rishabh Khanna

Caux-dialogen för land och säkerhet 2019

Alan L aubsch, grundare av Earth Pulse, deltog under den tredje dagen i Caux-dialogen för land och säkerhet 2019 (CDLS). Han tror att nu är rätt tid för avgörande åtgärder som kan leda till en ekonomi som är positiv för vår jord. 

TIGE Caux

Dagen fokuserade på naturligt, socialt, andligt och mänskligt kapital. Louise Brown, ansvarig för klimatfinansiering vid African Development Bank, berättade om sitt arbete med en mekanism som skulle göra det möjligt att betala kakaobönder i Afrika för skogsbruk som förbättrar deras försörjning, minskar klimatriskerna och växthusgaserna. Alan Laubsch välkomnade denna plan. Enligt honom är det viktigare att ekosystemen mår bra än finansmarknaderna gör det. Till exempel kan mangroveskogar tåla extremväder, öka matkällorna för fisk, filtrera gifter från vattnet och lagra växthusgaser, samt stödja den biologiska mångfalden. Grundaren av Goodbanc och Liquid Token, Tom Duncan, delade de framsteg som gjorts sedan föregående år. De utfärdar nu polletter, till exempel Cedar Coin som betalning för ekosystemtjänster. 

Skymining, vars grundare deltog i CDLS 2018, utvecklar lösningar för förnybar energi som binder kol i jorden, samtidigt som de producerar livsmedel och briketter ur biomassa som en ersättning för kol. 

ESG (miljö/social/samhällsledning) är den snabbast växande investeringsklassen globalt och uppgår för närvarande till 20 miljarder dollar. Tom Duncan tror att det kan vara en nyckel för att motverka klimatkrisen. Han utforskar hur en global certifieringsorganisation för värdering av ekosystemtjänster skulle se ut. Melinda Woolf, grundare av The Future of Humanity, beskrev därefter sitt arbete med att snabba på investeringar i FN:s 17 hållbarhetsmål. Hon uppgav att investeringar i hållbara grödor skulle skapa en miljardindustri med betydande sociala och ekologiska fördelar. 

Den sista talaren var Chau Tang-Duncan, Chief Operating Officer för Goodbanc. Hon var tidigare involverad i projekt för storskalig restaurering av mangrove längs Vietnams kust. Mangrover skyddar hus, vital infrastruktur och jordbruksmark från stormvågor, cykloner och tsunamier. Finansiering och bättre teknik kan bara göra en del, sa Tang-Duncan. Det kräver även medkänsla, samarbete och att lyssna på samvetet, för att få genombrott i till synes omöjliga situationer, som till exempel klimatkrisen.