Hyppää pääsisältöön

Nordiskt Gemenskapsbyggande

22-25 April 2020
 

Under 22 - 25 april 2020 träffades 14 unga vuxna från IofC Norden online på Zoom för att stärka sin vänskap och gemenskap, den yngsta av dem var treåriga Arne. Utöver att representera de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige, tog deltagarna också med sig sina respektive andra kulturer och representerade Polen, England, Ryssland, Sudan, Somalia, Egypten, Syrien, Jordanien, Palestina, Indien, Pakistan, och Afghanistan. Tillsammans åtnjöt deltagarna fruktbar, efterlängtad tid tillsammans.

Under en längre tid uttryckte Shamail Haydar från IofC Denmark ett behov av att samla unga vuxna från IofC Danmark, Finland, Norge och Sverige för en ‘Inside-Out’ ledarskapsutbildning med Bhav Patel, i syfte att bygga ett starkare gemenskap mellan de fyra länderna. Långsamt men stadigt började önskan ta form. Bhav skulle leda utbildningen och Norge skulle vara värd för deltagarna med utbildningen i Sophus, IofC-centret i Norge, Oslo. Medan många av oss såg fram emot att vara tillsammans och stärka våra vänskap, hade Gud,  eller universum som man säger, andra planer för oss. Med utfärdandet av coronavirus som en pandemi av WHO i mitten av mars och med ökningen av coronavirusfall globalt, började länder runt om i världen, en efter en, att stänga sina gränser så också Danmark och Norge. Dessa länder förklarade också en samhällelig nedstängning. Med nedstängningen kom också strikta coronaåtgärder där vissa länder pressade på starkare än andra. Dessa åtgärder inkluderade social distans, förbud mot stora sammankomster, undvikande av kramar och vid behov självkarantän.

Många av oss upplevde också ekonomiska utmaningar, liksom utmaningar med att arbeta och studera hemifrån via olika digitala plattformar. För Inside-Out ledarskapsutbildningen innebar detta att deltagarna inte längre kunde samlas i Sophus, och utbildningen flyttades till den digitala kommunikationsplattformen Zoom.Med pandemin och övergången till Zoom identifierades nya mål, och utbildningen bytte namn från Inside-Out ledarskapsutbildning till ‘IofC Nordic Community Building’. Huvudsyftet med sessionerna i gemenskapsbyggande var att ansluta online och vara tillsammans i den svåra tid som deltagarna nu befann sig i och att dela sina erfarenheter medan de diskuterade följande ämnen: kärlek, familj, hopp, samhälle, tro, och världen. Bhav sammanfattar; "Att som medmänniskor komma nära varandra i dessa coronatider kändes primärt, medan det planerade innehållet i våra diskussioner blev sekundärt."

Vårt gemenskapsbyggande ägde alltså rum från onsdag 22 april till lördag 25 april. Under dessa fyra dagar, satte vi ämnen som kärlek, familj, hopp, samhälle, tro och världen i fokus och delade våra erfarenheter och tankar baserade på följande frågor:

 Hur ser mitt liv ut just nu?

Vad är mina förväntningar och hopp för dessa dagar tillsammans?

Vad är kärnan i IofC som håller oss samman med alla våra skillnader och likheter?

Var håller jag med?

Var håller jag inte med?

Var är det mycket tydligt för dig?

Var är det förvirrande för dig?

Förutom de nämnda frågorna tillbringade deltagarna också en hel del tid på att dela sina andliga berättelser och reflekterade över 1) vad och vem som hade format utvecklingen av deras övertygelser, värderingar, mening i livet, tro osv. 2) vilka upplevelser som hade format deras andliga berättelse, och 3) samt vem som hade varit den "andra" som var viktig i deras andliga berättelse. Nordiskt Gemenskapsbyggande resulterade i meningsfulla och dyrbara sessioner för alla. När deltagarna senare tillfrågades om upplevelsen och vad de uppskattade mest med tiden vi tillbringade tillsammans, svarade de följande:

"Att vara omgiven av människor under karantänstiden ..." 

”Att få möjlighet att träffas under denna svåra tid och jag känner att det var ett sätt att ta hand om varandra och vara tillsammans”

”Fördjupade konversationer. Utforska tillsammans. Små gruppsamtal ” 

"Att vara tillsammans med alla och dela värdefull tid"

”Att vara tillsammans. Umgås med  dem som jag har saknat de senaste dagarna och månaderna. Att uppskatta vår vänskap ännu mer och inse att det vi har är vackert och unikt. Definitivt kände jag att vi växte närmare och lärde känna varandra mer. Vi knöt an till varandra på en djupare nivå även om det var online. Lärde oss mer om zoom ”

”Kontinuiteten - varje dag med en kort sammanfattning av tidigare sessioner. Tillåtandet av reflektion under dagen att kommenteras i nästa session. Att ha sessioner på morgonen fungerade bra - det var ett bra sätt att börja morgonen. ”

Gemenskapsbyggandet påminde oss alla i IofC Norden om något mycket värdefullt; att vi alla är en familj, och att vi med stärkta vänskapband har kraften att göra en förändring tillsammans, i varandras liv och i våra egna liv. Det lärde oss också värdet av att hålla ihop i tider med utmaningar - oavsett om det är fysiskt eller digitalt. Och som en av deltagarna erinrar sig, ”Det var ganska intressant att försöka sammanstråla på nätet, speciellt när vi pratade om hur vi kan förbättra vårt samarbete i Norden. Detta var särskilt berikande på grund av den mångfald vi hade under dessa möten. Jag ser fram emot framtiden och mot vad vi kan uppnå tillsammans.”

 

Skrivet av Mahira Karim
Svensk översättning av Osama Alrantisi