Hopp til hovedinnhold

1300 deltakere fra 80 land i Caux

Hope - a Youth Perspective

Vil du høre fra ungdomsledere som deler sine personlige historier?

Julemesse anno 2021
Julemesse anno 2021

Julemesse anno 2021

VELKOMMEN til Initiatives of Change JULEMARKED 2021

"Stories of Hope from the Middle East"

To bitre fiender, en muslim og en kristen, forsontes og bruker nå all sin tid på å forhindre ytterligere krigføring. Møt dem i Oslo 28/4-4/5

Tilbakeblikk til et verdifullt fellesskap

Disse tre dagene i april minnet oss alle i det nordiske fellesskapet om noe veldig verdifullt.

BUILDING TRUST ACROSS THE WORLD’S DIVIDES

News

European Emerging Leader Forum 2015

News

Europeisk samling ved IofC sitt senter i Norge 2.-4. oktober 2015

News

1300 deltakere fra 80 land i Caux

News

Ukrainske politikere; til Norge for å lære samfunnsbygging

News

Afrikansk nettverksmøte

News

En liten hilsen fra seniorene i IofC: - Til vi kan møte hverandre igjen

News

Hope - a Youth Perspective

IofC Norge

er en bevegelse av mennesker med forskjellige kulturer og bakgrunner som er forpliktet til å transformere samfunnet gjennom endringer i menneskelige motiver og atferd, som starter med deres egne.

 

IOFC NORDIC GATHERING
August 2022
Helsinki,Finland

På grunn av gjeldende reiserestriksjoner vil Nordisk samling for år 2021 bli avlyst. Vi håper imidlertid å kunne møtes igjen neste år 2022. Følg med for flere oppdateringer.

Vi inviterer changemakere!

Det er mange måter å bli med i Initiatives of Change. Frank Buchman, som startet det hele, pleide å si «det handler ikke om å få folk inn i en bevegelse – det handler om å få bevegelse inn i folk.» Det samme gjelder i dag.

VÅRE VERDIER

Vi tror et ærlig blikk på ens egne motiver og atferd er starten på global endring. IofC trekker frem fire verdier som vårt grunnlag for selvrefleksjon: ærlighet, uselviskhet, renhet og kjærlighet

Initiativer av Change Norges visjon

bygge broer og gjøre en positiv endring i folks liv gjennom aktiv lytting, historiedeling, fellesskapsbygging
bidra til en verden hvor fokus endres innenfra og utover
rettferdig, fredelig og bærekraftig verden der mennesker handler ut fra en følelse av global gjensidig avhengighet og ansvar
Sustainable Living: Økonomisk rettferdighet og miljømessig bærekraft